Lilly‑Mari Sten är ny doktor i kvalitetsteknik

Ons 06 dec. 2023 13:43

Onsdagen den 29 november försvarade Lilly-Mari Sten sin doktorsavhandling "A Deeper Understanding of Real Teamwork and Sustainable Quality Culture.".

En man och en kvinna ler
Professor Mattias Eng och Doktor Lilly-Mari Sten.

Handledare

Pernilla Ingelsson, docent i Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Marie Häggström, docent i Omvårdnad, Mittuniversitetet

Opponent

Professor Mattias Elg, Linköping Universitet

Betygsnämnd

Professor emeritus Endre Sjøvold, NTNU Trondheim,

Adjungerad professor Bonnie Poksinska, Region Östergötland och Linköpings Universitet

Professor Bodil Landstad, Mittuniversitetet/Region Jämtland Härjedalen.

Sammanfattning

Dagens organisationer ställs inför allt mer komplicerade och komplexa utmaningar. För att bemästra dessa utmaningar behöver organisationer arbeta mer tillsammans, både inom sina organisationer och i samarbete med andra. Att arbeta ’på riktigt’ i team tillsammans med att skapa en hållbar kvalitetskultur kan vara ett sätt att möta dessa utmaningar. Ledningsgruppen i organisationen får här en avgörande roll för hur väl organisationen kommer att lyckas. Syftet med avhandlingen har varit att bidra till en djupare förståelse för vad ’riktigt’ teamarbete är och hur det relaterar till hållbar kvalitetskultur. Resultaten från studierna bekräftar befintlig forskning inom området, samt introducerar också nya insikter som utvecklar forskningsfältet. Forskningen har även mynnat ut i praktiska råd om hur de deltagande organisationerna kan öka sina förmågor till riktigt teamarbete och stärka kvalitetskulturen i sina organisationer.

Länk till avhandlingen i Diva

Bilder från disputationen

av

av

av

av

Sidan uppdaterades 2023-12-06