Nordiska poeter & kritiker är ett projekt som förutsättningslöst fördjupar sig i tre samtida nordiska poeters verk. Målet är att skapa ett öppet diskussionsforum i form av tre workshops utan tydlig dagordning, men med öppenhet för, kreativitet, fördjupning och diskussion.

Skrivmaskin tangenter

Nordiska poeter & kritiker är ett samarbete mellan Universitetet i Oslo, Mittuniversitetet och Aarhus Universitet, och finansieras av Nordiska forskningsrådet. Syftet är skapa ett öppet diskussionsforum för nordisk poesi. Projektet omfattar tre workshops som ägnas åt fördjupade diskussioner i tre samtida nordiska författarskap. Syftet är att stärka de litterära nätverken i Norden och skapa ett alternativt forum för kunskapsdelning mellan alla forskare, kritiker och poeter.

 

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Universitetet i Oslo, Mittuniversitetet och Aarhus universitet. Projektets nätverk sträcker sig över hela Norden och omfattar författarskolor, universitet och individer, inklusive författarskolan i Tromsø, Litterär Gestaltning i Göteborg, Centre for Research in Comparative Poetry i Aalborg samt Poets & Critics-programmet i Paris.

Projektets webbplats (Länk till Aarhus universitet)

Kontakt