Vår forskning är inriktad mot designteori och integrerbara system.

Inom designteori arbetar vi med fundamentala frågor kring blockdesigns och rad-kolumn designs. Traditionellt är statistik det stora tillämpningsområdet men det finns kontaktytor mot de flesta områden där man är intresserad av kombinatoriska strukturer, som till exempel kod och grafteori.

Inom integrerbara system arbetar vi med vågor av partikelkaraktär. Utifrån en algebraisk/funktionalanalytisk utgångspunkt konstruerar vi lösningar och använder sedan kombinatoriska metoder för att analysera dessas asymptoter. Vi använder datoralgebra för att understödja vår forskning.