Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.

Pluripotentialteori är en ickelinjär motsvarighet till den klassiska potentialteorin för subharmoniska funktioner. Huvudintresset är ett studium av plurisubharmoniska funktioner och den komplexa Monge-Ampere-operatorn (en generalisering av Laplace-operatorn).

I komplex geometri studeras bland annat automorfigrupper och inbäddningar av Steinmångfalder. Integralformlerna studeras i första hand för att finna lösningar till olika divisionsproblem, speciellt koronaproblem. För mer information, kontakta Egmont Porten.

Kontakt