Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.

Sidan uppdaterades 2021-09-08