Demokrativeckan ‑ Panelsamtal om den samiska minoritetsgruppen.

Mån 29 nov 2021 11:28

Lyssna på ett panelsamtal från Region Jämtland/Härjedalens Demokrativecka om samerna som Europas enda urfolk och en av det fem nationella minoriteterna i Sverige idag.

Samisk flagga

Vilken betydelse som relationen mellan majoritets och minoritetssamhället har och hur mänskliga rättigheter utgör en del av demokratibegreppet är vad panelsamtalet från 26 november handlar om.

Moderator: Magnus Swartling
Medverkande: Carina Knutsson (Samiska kulturprogrammet) Jerker Bexelius (Verksamhetschef för stiftelsen Gaaltije) Angelika Sjöstedt (Docent i genusvetenskap MIUN) Anna Kråik Åström (Utvecklingsstrateg Region JH)

Här kan du lyssna på samtalet
(Samtalet inleds efter 45 minuter)

Sidan uppdaterades 2021-11-29