Ragnhild Nilsson disputerade med avhandling om samiskt självbestämmande

Ragnhild Nilsson disputerade med avhandling om samiskt självbestämmande

Tor 11 nov 13:34

Båskoes gratulerar Ragnhild Nilsson som disputerat vid Stockholms universitet med avhandlingen "Att bearkadidh: Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering"

Ragnhild Nilsson

Ragnhild Nilsson är adjunkt i statsvetenskap på Mittuniversitet och har under tiden som doktorand fördjupat sig i ämnet Samiskt självbesämmande. Hör henne berätta om sin forskning i en intervju i SVT: Länk till inslaget.