Temanummer i Socialmedicinsk tidskrift om samisk hälsa

Tor 09 dec 2021 16:31

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat. Med anledning av det publicerar nu Socialmedicinsk tidskrift ett temanummer om samisk hälsa.

Hand målad med samiska flaggan mot vit bakgrund.

Presentation av temanumret hämtad från tidsskriften:

"Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanummret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!"

Här kan du fritt ta del av temanumret

 

Sidan uppdaterades 2021-12-09