Det første samiske emnet på NTNU

Ons 16 jun 2021 15:36

Fra høsten 2021 kommer det første samiske emnet på Institutt for Lærerutdanning ved NTNU i Trondheim.

Trondheim

Emnet heter LÆR2004 – Samiske tema i skolen og er hovedsakelig rettet mot lærerstudenter, men alle som har studierett ved NTNU kan melde seg på emnet. Emnet tar utgangspunkt i læreplanen «Kunnskapsløftet 2020» som har som mål å vektlegge samiske temaer i skolen. Med utgangspunkt i innholdet i den nye læreplanen, gir emnet økt kunnskapsgrunnlag om urfolkstemaer relatert til blant annet samisk historie, identitet, språk, kultur, og didaktiske tilnærminger til disse temaer i klasserommet. Emnet er på 7,5 studiepoeng. Dette er det første emnet på NTNU som har fokus på samiske temaer.

Les mer

Sidan uppdaterades 2022-07-14