Miun-anställd med i sanningskommissionen för det samiska folket

Mån 20 jun 2022 11:34

Eivind Torp, docent och forskare vid EJT i Östersund, sitter med i regeringens sanningskommission för det samiska folket. Nästa vecka startar gruppen sitt arbete.

Eivind Torp

— Jag ser framför mig att det blir då som vi sätter upp en agenda för jobbet framöver, svarar han på frågan vad första mötet kan tänkas innebära.

Eivind Torp, docent i juridik, har forskat kring samiska rättighets- respektive rättsfrågor i drygt 30 år. Det är ett av skälen, om han själv får tippa, till att regeringen utsett honom till en av 12 kommissionärer.
Sanningskommissionens uppdrag är att kartlägga och granska den politik som förts mot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.
— Dels betraktar jag det som ett viktigt uppdrag, dels är det ett väldigt svårt uppdrag. Betydelsen av vad ett sådant här uppdrag kan ha, i kombination med svårigheten, tycker jag är intressant, säger Eivind Torp.

Regeringen beslutade att inrätta en sanningskommission i november 2021 efter en hemställan av Sametinget 2019. 1 december 2025 ska kommissionens uppdrag slutredovisas.
— Till skillnad från andra offentliga utredningar där regeringen i efterhand har möjlighet att lägga förslagen på hyllan, så tror jag att det kan vara svårt att inte beakta förslag från en sådan här kommission. Man kan därför ha förhoppningar om att det här arbetet leder till vissa resultat, avslutar Eivind Torp.

Läs mer om sanningskommission för det samiska folket

Sidan uppdaterades 2022-06-21