Psykisk hälsa kan stärkas genom språk – nu kartläggs sydsamiska känsloord

Mån 23 okt 2023 10:17

Lycka, rolig, stark, ledsen. Känsloord har ett samband med psykisk hälsa och nu ska ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet tillgängliggöra och uppmärksamma känsloord på sydsamiska.

e-böcker, böcker, smart phone

Projektet heter “Feeling in your own words: Strengthening mental health and reducing stigma in Sápmi through language” och finansieras av Mittuniversitetets interna forskningsfond Saepmie. I projektet utgår man från forskning som visar att god vokabulär för känslorord har ett samband med psykisk hälsa, och studier som visar att samer som talar samiska ofta har bättre psykisk hälsa. Projektet leds av Anna Leiler, lektor i psykologi och Marie-France Champoux-Larsson, docent, båda vid Institutionen för psykologi och socialt arbetet (PSO).

– Vi planerar att skapa en databas för sydsamiska känsloord och kulturellt specifika uttryck för att beskriva psykiskt lidande. Det här vill vi göra genom inventering av ord och uttryck från skriftliga källor, till exempel ordböcker, dikter och sång, samt genom semistrukturerade intervjuer med tvåspråkiga samer, säger Anna Leiler.

Med känsloord menas ord som lycka, ledsen, skratta eller gråta. Känsloladdade ord som till exempel vänskap eller död inkluderas inte.

– Med kulturellt specifika uttryck för att beskriva psykiskt lidande menar vi uttryck som det svenska ”jag känner mig helt under isen” eller det engelska ”I’m feeling blue”. Nu vill vi samla den soprtens uttryck på sydsamiska, säger Anna Leiler.

Projektet startade 1 oktober och pågår fram till årsskiftet 2025. Det är Richard Kowalik, som disputerat med en avhandling om sydsamisk grammatik, och Anna Sofie Bull Kuhmunen, som för närvarande arbetar som lärare i sydsamiska på sameskolan i Jokkmokk och som tidigare bl a jobbat med översättning mellan svenska och sydsamiska, som ska arbeta med att inventera känsloord både genom skriftliga källor och intervjuer.

– Målet är att öka psykiskt välmående genom att synliggöra känsloord och –uttryck på sydsamiska, minska stigma kring psykisk ohälsa genom att öka tillgång till sydsamiska känsloord och –uttryck, bidra till revitaliseringen av sydsamiskan och bidra till att uppmärksamma det sydsamiska språket och kulturen i Sverige, avslutar Anna Leiler.

Sidan uppdaterades 2023-11-21