Här samlar vi kompetenshöjande material för att bidra till ökade kunskaper om och för det samiska samhället.

Utbildning och annat

Marie B Hagsgård

Minoritetslagens grundskydd

Minoritetslagens grundskydd - Intervju med juristen Marie B Hagsgård. Av Staaren tjïelte, Östersunds kommun.
I rasbiologins skugga
För att förstå samisk rättighetskamp idag är det viktigt att förstå den historiska diskriminering som samer har upplevt. ArrangörerAmnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet.
En kvinna och man som sitter i ett rum

Lagen om konsultation

Så fungerar lagen om konsultation med professor Mattias Åhrén, Norges arktiske universitet i Tromsö. Av Staaren tjïelte, Östersunds kommun.
En samisk kvinna

Genom våra berättelser gör vi motstånd

Genom kritisk litteraturgenomgång och berättande behandlar Eva Maria Fjellheim koloniala berättelser om sydsamer genom sin egen släkts historia och kämpar för rättigheter att bedriva renskötsel I Rörosområdet i Norge.
Vindkraftspark i fjällmiljö

Renar och vindkraft

Anna Skarin, professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) berättar om hur renar påverkas när vindkraftsanläggningar etableras i renbetesområden. Arrangerad av Amnesty Sápmi.
Kristina Sehlin MacNeil

Om konflikter och polarisering i Sápmi

Konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen är högaktuellt och idag finns flera exempel i Sverige där hat och hot blossat upp. Forskaren Kristina Sehlin MacNeil föreläser om konflikter i Sápmi. Arrangeras av Amnesty Sápmi, Várdduo & medborgarskolan.
renar

Renskötselrätten

Renskötselrätten med professor Mattias Åhrén, Norges arktiske universitet i Tromsö. Av Staaren tjïelte, Östersunds kommun.
Monika Burman

Mäns våld mot samiska kvinnor

Män utsätter samiska kvinnor för våld i minst lika stor utsträckning som övriga kvinnor i befolkningen.Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, berättar om aktuell forskning.

Sidan uppdaterades 2024-04-05