Läs om miljön i kontrolloopen och datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier.

Renrum

Pågående forskningsprojekt

MiLo — miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och buller har stor inverkan på samhället. I detta projekt vill forskare med ny teknik mäta miljöparametrar över stora områden, vilket skapar helt nya möjligheter a...

Avslutade forskningsprojekt

Micro/Nanoelectronics Competence Hub

I detta projekt kommer forskare att etablera ett kompetenscentrum inom mikro / nanoelektronik med syftet att samla och dela kunskap mellan akademi och företag.

Forskargruppen

Göran Thungström

Docent|Associate Professor

010-1428805

Mehdi Akbari Saatlu

Doktorand|Doctoral Student

010-1428161

Claes Mattsson

Prefekt |Head of Department

010-1428498

Marcin Procek

Teknologie Doktor |PhD (Engineering)

010-1428054