Feministiska perspektiv på hållbart samhällsbyggande

Forskningen har ett övergripande fokus på hållbarhet och betonar att begreppet består av fyra dimensioner, social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Människor på en gata. Samhälle.

Sidan uppdaterades 2021-02-12