Working Paper-serie | miun.se

I Forum för genusforsknings skriftserie publiceras resultat av genusforskning som bedrivs vid Mittuniversitetet.

Publikationer

Samlingsverk (redaktör)

Olovsdotter Lööv, A. (ed.) , Haj Brade, L. (ed.) & Sjöstedt, A. (ed.) (2022). Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet ).  

Nyhlén, S. (ed.) , Giritli Nygren, K. (ed.) & Gillander Gådin, K. (ed.) (2022). Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet ).  

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

Gillander Gådin, K. (ed.) (2020). Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering - ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 14).  

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Andresen, E. (ed.) , Lidén, G. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2017). Hållbarhetens många ansikten - samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 13).  

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Giritli Nygren, K. (ed.) (2017). Småkakor och feministiska strategier : Forum för genusvetenskaps forskningsstrategi 2017-2020. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 12).

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Jarnkvist, K. (ed.) & Molin, A. (ed.) (2016). Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 9).  

Gillander Gådin, K. (ed.) & Mitchell, C. (ed.) (2015). Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 7).  

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Söderberg, E. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2014). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 6).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Giritli Nygren, K. (ed.) & Fahlgren, S. (ed.) (2013). Mobilizing Gender Research Challenges and Strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 5).  

Fahlgren, S. (ed.) (2011). Challenging gender : normalization and beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 3).  

Nordenmark, M. (ed.) & Rashid, S. (ed.) (2008). Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 2).  

Fahlgren, S. (ed.) & Thurén, B. (ed.) (2007). Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : Forum för genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet 1).  

Sidan uppdaterades 2023-12-15