Ny antologi: Walking beside. Challenging the role of emotions in normalization

Tis 14 apr 2015 09:06

Nu har antologin Walking beside. Challenging the role of emotions in normalization lanserats elektroniskt. Den är nr 6 i den skriftserie som ges ut av Forum för Genusvetenskap, en interdisciplinär flercampusplattform vid Mittuniversitetet.

Antologin är ett resultat av workshopen ”Challenging the role of emotions in normalization/individualization” arrangerad vid Mittuniversitetet, campus Sundsvall, i maj 2014 inom ramen för det VR-stödda projektet ”Normalization and the neoliberal welfare state: challenging of and for gender theory”. Projektledare är Siv Fahlgren.

Artiklarna i Walking beside är skrivna av forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet samt en rad internationella forskare: Ann Cvetkovich, Patricia Ticineto Clough, Gabriele Griffin, Beverly Leipert, Peggy McIntosh och Bob Pease. Dessa förenas av att de har intresserat sig för känslors och affekters betydelser inte bara på ett personligt subjektivt plan utan också i ett större samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang.

I antologin formeras tolv av antologins tretton bidrag runt rubrikerna ”Neoliberalism and emotion”, ”Privilege and emotion”, ”Neoliberalism, fear, and fraudulense” och ”From the youngest to the oldest”. Förutom dessa innehåller antologin ett samtal under rubriken ”The normality of emotions?”

Under workshopen handlade de många presentationerna om känslor och affekter i relation till neo-liberalt tänkande, genus och normalisering. Men här fanns också plats för diskussioner om litterärt skrivande versus akademiskt skrivande, om text- och bildrelationer och om konstprojekt. Vi fick till exempel se hur konst, kritiskt tänkande och forskning kan vara olika sidor av samma mynt. Allt detta aktualiserade frågor som på olika sätt löpte genom workshopen och som handlade om alternativa och kreativa forskningsmetoder inom akademin. Vår ambition har varit att låta antologin bära spår av detta, säger Eva Söderberg som är en av antologins två redaktörer.

Antologins titel, ”Walking beside”, har Patricia Ticineto Cloughs deltagande under workshopen inspirerat till och den har indirekt med forskningsmetoder att göra. Att gå sida vid sida – är det möjligt? Detta kom att bli en av de bärande frågorna under dagarna där etiska överväganden som rör forskning och metod vävdes samman med frågor om privilegierade positioner och om att göra motstånd.  Viktiga och svåra samtal om hur vi som forskare kan närma oss skillnader på ett etiskt sätt, hur vi skulle kunna gå ”sida vid sida”, säger Sara Nyhlén, den andra av antologins två redaktörer.

Redaktörer är:

Eva Söderberg, lektor vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och forskare vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

Sara Nyhlén, lektor vid Institutionen för samhällsvetenskap och forskare vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

Presskontakt:

Eva Söderberg 070-232 90 32, eva.soderberg@isd.su.se

Sara Nyhlén 060-148894, 073-6545625, sara.nyhlen@miun.se

Ladda ned publikationen


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-24