Mån 30 maj 2016 12:17

Boksläppsfika: UTMANINGAR Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen

Siv Fahlgren, Katarina Giritli Nygren och Anders Johansson

presenterar i denna bok resultat från sitt nyss avslutade projekt med syftet att undersöka de utmaningar som feministisk teori har att möta i en nyliberal välfärdsstat, samt att undersöka och vidareutveckla hur feministisk teori å sin sida kan möta dessa utmaningar på strategiska men samtidigt etiskt försvarbara sätt.

De menar att en feminism av idag måste kunna hantera att vara osammanhängande och motsägelsefull och föreslår en särskild typ av ambivalens eller apori som något feministisk teori har att leva genom idag -en medveten ambivalens som strategisk feministisk position.

Tid: 31 maj kl. 15.30

Plats: L320d

Välkommen!


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-23