3,8 miljoner kronor till forskning om våld mot kvinnor

Ons 15 jun 2016 15:50

Katja Gillander Gådin, Katarina Giritli Nygren och Sara Nyhlen, alla forskare knutna till Forum för genusvetenskap, har fått forskningspengar för att bedriva ett projekt för att öka kunskapen om platsens betydelse för arbete mot våld mot flickor och unga kvinnor.

South African Medical Research Center har tillsammans med FORTE beviljat ett treårigt samarbetsprojekt till forskare vid Mittuniversitetet och University of KwaZulu-Natal med titeln Intersections of rurality and gender in relation to violence against girls and young women: An urgent matter in relation to health inequalities in South Africa and Sweden.

Det är Mittuniversitetets forskare, Katja Gillander Gådin (folkhälsovetenskap) , Katarina Giritli Nygren (sociologi) och Sara Nyhlén (statsvetenskap) som tillsammans med forskarna i Sydafrika, Relebohile Moletsane, Naydene de Lange och Claudia Mitchell ska driva ett transnationellt och translationellt projekt för att öka kunskapen om platsens betydelse för arbete mot våld mot flickor och unga kvinnor. Projektet kommer använda aktionsforskning och visuella metoder för att involvera flickor och unga kvinnor, men också tjänstemän och politiker på kommunnivå i de båda länderna. Projektet är en del i en satsning på ökad kunskap om hur man kan arbeta för att minska sociala skillnader i hälsa.

För mer information, kontakta Katja Gillander Gådin

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-26