FGV Nyhetsbrev december ‑ januari 2016/2017

Ons 23 nov 2016 08:16

Här kommer en samlad information om vad som är på gång inom Forum för genusvetenskap.

FGV – seminarier HT 2017
7/12 13.15-15.00 Participatory visual methodology in global public health – a gender perspective on social change, Claudia Mitchell
Lokaler: Osd L355, Svl C013


9/12 13.15-14.30 Diaspora women's political participation in Sweden towards their homelands. Dženeta Karabegović 
Lokaler: Ösd B309, svl L103


16/12 13.15–15.00 Intersektionella analyser av hälsa och risk – teoretiska och metodologiska implikationer, Anna Olofsson & Katarina Giritli Nygren
Lokaler: Osd L 355 Svl C013
 
Hör av er till katarina.giritli-nygren@miun.se om ni vill ha textunderlag i förväg.
 
Filmseminarium 6/12 kl.15.00: Genus och plats utanför den urbana normen
I samband med att Hedersdoktor Claudia Mitchell och gästforskare Dženeta Karabegović
besöker FGV och Mittuniversitetet i december följer vi upp tidigare års event med ett filmseminarium på ett nytt tema utifrån vilken vi kan diskutera frågor som rör genus och plats utanför den urbana normen. Seminariet inleds med att Dženeta Karabegović får presentera sig och sin forskning. Därefter ser vi en film tillsammans. Vi provar också glögg och pepparkakor! Anmäl dig till katarina.giritli-nygren@miun.se
Plats: konferens/personalrummet Hus L våning 3 Sundsvall
 
Gästföreläsning 13/12: Bosnia Abroad: Transnational Diaspora Mobilization
Dženeta Karabegović från University of Warwick är i december gästforskare vid FGV och den 13/12 presenterar hon vid en öppen föreläsning sin forskning från det större projektet ’Diasporas and Contested Sovereignty’.
Tid: 15:00-16:00
Plats: N109
 
Gästföreläsning 15/12: Working with gender in conflict: structural inequalities
Den 15/12 besöker Alexandra Iriartes Mittuniversitetet och håller en öppen föreläsning på temat Working with gender in conflict: structural inequalities. Alexandra är projektledare på Operation 1325, en civilsamhällsorganisation, paraplyorganisation för kvinnoorganisationer (bl.a. UN Women och Kvinnor för fred). Operation 1325 jobbar för FNs säkerhetsråds resolution 1325, vars syfte är att kvinnor skall delta i fredsarbete och fredsprocesser. Hennes nuvarande projekt heter Medlingslabbet och syftar till att stärka kvinnor i Colombia, Turkiet och Palestina som deltagare i freds-och konfliktprocesser, främst som medlare.
Tid: 14:15 - 16:00 
Plats: Fälldinsalen
 
Disputation 2/12: Heléne Zetterström Dahlqvist
Den 2 december försvarar Heléne Zetterström Dahlqvist sin avhandling Determinants of depressive symptoms in adolescents. The role of sexual harassment and implications for preventive interventions.
Tid: 10.15
Plats: E 409 (Åkanten)
Ni som vill delta på lunchen efter disputationen anmäler er till helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se senast den 18 november.
 
FGV reviderar forskningsstrategin
Under hösten kommer vi att revidera FGV: s forskningsstrategi. Styrgruppen beslutade vid sitt senaste möte att låta temaledarna vara ansvarig för att revidera sina respektive ansvarsområden i samarbete med intresserade. Om i vill vara med och påverka ta kontakt med ansvarig temaledare:
Tema Normalisering – katarina.giritli-nygren@miun.se
Tema Arbetsliv och Genus: angelika.sjostedt-landen@miun.se
Tema Genuskulturer i livslopp – katja.gillander-gadin@miun.se
Tema Hållbart samhällsbyggande- sara.nyhlen@miun.se
 
Forskardagar 14-15 februari 2017 i Hussborg
Nästa genusforskardagar äger rum 14-15 februari 2017 i Hussborg. Träffen anpassas till tågtiderna och hotellet erbjuder transfer från/till tågstationen. Ungefärlig tid: från 9.30 dag 1 till 15.00 dag 2.
Syftet med konferensen är att ge genusforskare vid Mittuniversitetet möjlighet att i form av föredrag eller textseminarier redogöra för och få synpunkter på artiklar, bokkapitel, forskningsansökningar, forskningsplaner och liknande. Det behöver således inte vara färdiga paper utan kan också vara ofärdiga idéutkast, allt du kan vilja diskutera i en tvärvetenskaplig genusmiljö.
Kostnaden för kost och logi står FGV, Forum för genusvetenskap, för.
Kostnaden för resan till Torpshammar står Du eller Din institution för.
Anmälan till konferensen görs till angelika.sjöstedt-landen@miun.se senast den sista december 2016. (Alla är inbjudna men deltagarantalet är begränsat så forskare med presentationer kommer att prioriteras.)
Textunderlag som ska behandlas på konferensen bör ha inkommit i elektronisk form senast den 1 februari 2017 till angelika.sjöstedt-landen@miun.se. Även muntliga föredrag bör kompletteras med abstract.
 
Angelika Sjöstedt Landén, Katja Gillander Gådin och Katarina Giritli Nygren
FGV
Campus Sundsvall, L 320 C
 
 
 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-11-23