"...den största utmaningen att i våra hierarkier hitta arbetssätt som är inkluderande så att alla människor i organisationen får samma respekt och respektfulla bemötande..."

Anders Fällström

Sidan uppdaterades 2021-03-01