Angelika Sjöstedt, lektor i genusvetenskap samt forskare vid FGV

"Detta är en dag att minnas de politiska rörelser som bidragit till vår värld genom att göra motstånd mot och förändra patriarkala och ojämlika livsvillkor internationellt"

Sidan uppdaterades 2021-03-05