Hans‑Erik Nilsson, dekan NMT

"... att vi inser att vi så lätt faller in i oreflekterade praktiker som i sin förlängning undergräver arbetet att uppnå lika villkor och jämlikhet"

NMT, Dekan, Professor

Sidan uppdaterades 2021-03-03