Rebecka Mc Neill, ordförande för Studentkåren i Sundsvall

"Det är många kvinnor som genomför sina utbildningar på grundnivå men desto högre upp man kommer finns det färre kvinnor. Detta är centralt för att kvinnor ska tidigt i sina utbildningar ha förebilder inom akademin och därmed vilja göra karriär."

Bild på Rebecka Mc Neill

Sidan uppdaterades 2023-08-07