Seminarium: Klimataktivism på olika arenor: Mobiliseringsstrategier från gatan till akademin

Tor 25 nov 09:15–10:30

Välkommen till ett digitalt seminarium om klimataktivism. Samtalet tar sitt avstamp i gatudemonstrationerna i samband med klimatmötet i Glasgow.

Demonstration i Stockholm med en banderoll med ett miljöbudskap. En älgstaty står i förgrunden.