Tis 15 mar 2016 15:10

FGV – seminarier VT -16 Följande seminarier är inplanerade till hösten, mer information kommer senare, men boka in datumen i kalendern!

Challenging the myth of gender equality
Sverige anses ofta vara ett av de mest jämställda länderna i världen och föregår som en modell att följa, men verkligheten är mer komplex. Denna bok slår hål på myten om den svenska jämställdheten och erbjuder ett nytt perspektiv för en internationell publik och föreslår hur jämställdhet mer generellt kan omprövas. Medan författarna hävdar att mantrat runt jämställdhet i Sverige har lett till ett samhälle med ökade möjligheter för vissa, hävdar de också att den dominerande normen jämställdhet har blivit nationalistisk och bygger på heteronormativa och rasistiska principer. Genom att undersöka förändrade betydelser och parametrar för jämställdhet i relation till både en socialdemokratisk tradition, och mot bakgrund av samtida nyliberala ideologier utgör boken ett behövligt bidrag till debatten om jämställdhetspolitik och politik.

2/3 14.30 – 16.00 Professor Presha Neydemeyer, West Virginia University och gästprofessor  vid CER besöker Forum för Genusvetenskap och presenterar sin forskning på temat: The Gendering of Fraud: An International Investigation. (FGV-rummet L320 D)

24/3 13.15–14.15 Emma Knutsson (psykolog på elevhälsan i Östersund) och Lisa Björnsdotter (psykolog region Jämtland/Härjedalen) lägger fram sin specialistuppsats om ett genusprojekt som pågick mellan 2007-2010 och innehöll utbildning till all familjecentralspersonal i Jämtlands län, samt framtagande av material och översyn av bl. a vårdprogram och riktlinjer. Målet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring hur verksamhetsnära utvecklingsarbete inom dessa frågor kan bedrivas på framgångsrikt sätt. Text att läsa skickas ut i förväg. Seminariet sker på videokonferens.

1/4 13.00–14.00 Emma Knutsson (psykolog på elevhälsan i Östersund) och Lisa Björnsdotter (psykolog region Jämtland/Härjedalen) lägger fram sin specialistuppsats om ett genusprojekt som pågick mellan 2007-2010 och innehöll utbildning till all familjecentralspersonal i Jämtlands län, samt framtagande av material och översyn av bl. a vårdprogram och riktlinjer. Målet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring hur verksamhetsnära utvecklingsarbete inom dessa frågor kan bedrivas på framgångsrikt sätt.

Text att läsa inför seminariet finns tillgänglig från 24/3. Mejla angelika.sjostedt-landen@miun.se om du vill få texten skickad till dig i förväg. Seminariet sker på videokonferens. Östersund: P2218 och Sundsvall: M328

FGV önskar alla en glad påsk!

14/4 13.00–14.30  Karin Gunnarsson från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet kommer att ha ett seminarium utifrån sin avhandling ”Med önskan om kontroll – figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete. Karin Gunnarsson är gymnasielärare och har skrivit sin avhandling utifrån ett post-konstruktionistiskt perspektiv. Vi kommer framförallt att diskutera Kapitel 1. Introduktionen och Kapitel 8. Figurationer av hälsa som könad kropp. De som vill ha texterna innan seminariet kan maila till katja.gillander-gadin@miun.se  Seminariet sker på videokonferens: HSD: C521, ÖSD: B309, SVL: M328)

24/5 10.00–12.00 Öppet textseminarium. Är du intresserad av att lägga fram en text meddela katarina.giritli-nygren@miun.se först till kvarn gäller.

Genusmaraton 18 februari 2016

Den 18 februari går Forum för Genusvetenskaps femte genusmaraton av stapeln, denna gång i Sundsvall samt även live via miun.se. Årets övergripande ambition är att sätta periferin i centrum. Det blir en sprängfylld dag där forskare och doktorander från Mittuniversitetet berättar om sin genusforskning samt ett panelsamtal kommer Angelika Sjöstedt Landén från Forum för Genusvetenskap tillsammans med de inbjudna gästerna Mimie MärakHelene Gedda och Madeleine Eriksson och två boksläpp (för fullständigt program se www.miun.se/fgv )

Tid: 18 februari kl. 08.30–18.15

Plats: N109 Fälldinsalen, Campus Sundsvall, även som live-sändning via miun.se.

En feministisk dag för allas lika värde, Östersund 6 mars Storsjöteatern kl. 10-17.

Region Jämtland/Härjedalen arrangerar med anledning av internationella kvinnodagen en feministisk dag. Mittuniversitetet och Forum för genusvetenskap bidrar till dagen genom att tillsammans med Länsstyrelsen arrangera ett samtal om sjukskrivningar, arbetsförhållanden, livsvillkor och framtiden.  För mer info se: https://www.facebook.com/events/1672048943075173/1672134786399922/

Ny FGV- antologi ute!

Nästa nummer i FGV: s rapportserie (2016: 9) Makten att berätta - om tal och tystnad i tid och rum.

Vem har makten att berätta? Reflektioner över tal och tystnad i tid och rum är nu tryckt! Antologin innehåller bidrag från ett flertal aktörer från olika verksamhetsområden: forskare, kulturarbetare, arkivarier, journalister osv. Redaktörer är Karin Jarnkvist från Mittuniversitetet och Anna Molin från Sundsvalls museum. Boksläpp sker i samband genusmaraton!

Två nya antologier från ett nationellt bok- och nätverksprojekt med redaktörer och författare från FGV:

I september 2013 inleddes det bok- och nätverksbyggande projekt som nu i och med utgivningen av två böcker där FGV forskare medverkar som redaktörer och författare under våren 2016 går i mål.  Den svenska släpps i samband med genusmaraton och för den engelska kommer det i det Nationella sekretariatet för genusforsknings regi samarrangeras ett flertal boksläpp i Göteborg. Fullständiga referenser till de nya böckerna är:

Fahlgren, Siv., Mulinari, Diana., and Sjöstedt Landén, Angelika. (red) (2016) Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalismen. Göteborg: Makadam förlag

Martinsson, Lena, Griffin, Gabriele and Giritli Nygren, Katarina (Ed) (2016) Challenging the Myth of Swedish Gender Equality. London: Policy Press

FGV står värd för nätverksträff med forskningsnätverket AGES, 9-10 Maj.

FGV forskare som är aktiva i forskningsnätverket AGES (Swedish Research Network on Age) agerar arrangörer på plats, men andra intresserade kan också få möjlighet att delta. Temat för nätverksträffen kommer att vara "Ålder och arbetsliv". Mer information skickas ut senare, vid eventuella frågor kontakta jonny.bergman@miun.se eller sheila.zimic@kfvn.se

Boka in 8/6: FGV firar 10 år och NW projektet avslutas

Festligheterna kommer att äga rum mellan 10.15–15.00 i Sundsvall. Mer information skickas ut separat.

Angelika Sjöstedt Landén, Katja Gillander Gådin och Katarina Giritli Nygren


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-29