Seminarium om att göra jämställdhet med historiker Catarina Lundström 24 maj

Mån 16 maj 2016 09:52

I förordet till boken skriver författaren att ”Den här boken är en hyllning till alla de kvinnor som med sitt mod och hårda arbete skapat förändring och framtidstro i byarna, i kommunerna och i länet. Men främst är den ett första försök att ge en bild av ett regionalt jämställdhetsarbete med ett maktanalysperspektiv, kopplat till den nationella jämställdhetspolitiken. Kanske kan den också ge ett svar på varför vi inte kommit längre”.

Angelika Sjöstedt Landén och Katarina Giritli-Nygren kommenterar utifrån kritiken av hur jämställdhetsbegreppet idag fylls med innehåll och upprätthållandet av myten om det jämställda Sverige. Seminariet syftar till att dra upp trådar kring vilka forskningsfrågor som berör jämställdhetsbegreppet som kommer behöva ställas framöver. Är vi inne i ett omtag vad gäller jämställdhetsbegreppet? Kritiken av jämställdhetspolitiken är genomgripande, men behöver vi också titta tillbaka på vad som gjorts över tid i jämställdhetens namn i våra regionala kontexter?

Catarina Lundström är historiker och kulturvetare med lång erfarenhet av arbete inom kulturarvssektorn. Som forskare har hon ofta haft ett genusvetenskapligt perspektiv, bland annat i avhandlingen Fruars makt och omakt–kön, klass och kulturarv 1900–1940 (2005) samt i Den goda viljan– kvinnliga missionärer och koloniala möten i västra Jämtland och Tunisien (2015). Catarina har undervisat i genushistoria och genusvetenskap vid Mittuniversitetet

Tid: 24 maj kl. 10.15 – 12.00

Plats: videokonferens B309 ösd och M104 svl

Catarina Lundström presenterar sin bok ”Göra jämställdhet” som finns att ladda ned i fulltext här: http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/917/1/gora_jamstalldhet.pdf


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-23