Medverka i en antologi om aktivism

Tor 26 nov 2020 10:48

Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet välkomnar bidrag till en antologi om aktivism.

Brinnande stearinljus med julstämning

Aktivism kan vara en livsstil, ett nödvändigt ont, en professionell praktik, en hoppfull intervention och en effekt av att bara befinna sig i världen. Under 2020-2021 riktar Forum för genusvetenskap (FGV) strålkastarljuset mot den livsviktiga aktivismen som dagligen utmanar, dissekerar och bygger upp vår samtid. Vi söker nu bidrag till FGV:s kommande antologi om aktivism som idé, arbete och praktik. Antologin tar avstamp i FGV:s pågående seminarieserie om aktivism. Inom ramen för seminarieserien undersöker vi – forskare och aktivister tillsammans – queer samisk aktivism, akademisk funkisaktivism och queeraktivism från ett *bygd-perspektiv. Bidrag som reflekterar vidare utifrån dessa teman är välkomna – liksom bidrag som vidgar perspektiven och reflekterar aktivism på helt andra arenor.

Vi vill ge utrymme för allehanda reflektioner kring vad aktivism kan vara och vilka uttryck aktivism kan ta inklusive bidrag som tar upp möjligheter såväl som svårigheter med att göra aktivistiskt arbete och kalla sig för eller bli sedd som aktivist. Vi välkomnar akademiska texter, konstnärliga uttryck, litterära och poetiska skrifter, dokumentation av aktivistiska gestaltningar och interventioner och annat som utmanar gränserna mellan dessa olika former.

Vi hoppas att du vill vara med!

Sammanfatta din idé med max 300 ord och skicka bidraget till angelika.sjostedt@miun.se senast den 31 december 2020. Redaktörerna kommer sedan att läsa och ge kommentarer senast 29 januari 2021. Vi kommer att ha ett gemensamt seminarium för textutkast i april 2021 och deadline för färdiga texter 30 juni 2021. För de som skickar in textbidrag bör dessa inte överstiga 8000 ord. Någon undre gräns för antal ord finns inte. Planen är att antologin ska vara klar för utgivning i slutet av 2021.

Hälsningar från redaktörerna för antologin om aktivism/
Lovise Haj Brade, Anna Olovsdotter Lööv & Angelika Sjöstedt


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-26