Kurs för forskarstuderande: Kritisk positionalitet - Makt, möjligheter och görande

Ons 16 dec 2020 14:59

Kurs för forskarstuderande som ges under VT 2021.

penna, papper, skriva

Med utgångspunkt i en genusvetenskaplig tradition som betonar vikten av positionalitet och situering i vetenskapligt arbete syftar kursen till att ge studenterna teoretiska verktyg, möjligheter och förutsättningar att kritiskt reflektera kring betydelsen av egen och andras positionalitet i vetenskapligt arbete samt att bereda utrymme för diskussioner av implikationerna av olika sätt att skriva fram en egen vetenskaplig position. (se även separat kursplan)  

Tanken är att kursen ges i slutet på vårterminen, med förhoppningsvis fysiska möten. Planen är att ha ett internat två dagar vecka 24, och eventuellt ytterligare ett seminarium för dem som lämnar in texter i augusti eller september. 

Anmälan och mer information: lovise.hajbrade@miun.se 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-12-17