Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering – ett globalt problem i lokal kontext

Tor 18 jun 2020 08:48

I dagarna publiceras antologin Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering – ett globalt problem i lokal kontext. 15 forskare beskriver ämnet utifrån sina egna erfarenheter och kunskapsfält. De flesta har kopplingar till Mittuniversitetet men också internationella gästförfattare medverkar.

Genusrelaterat våld

Antologin innehåller omarbetade texter som tidigare publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter, texter som har ambitionen att efter ytterligare bearbetning kunna skickas till vetenskapliga tidskrifter eller böcker och några omarbetade magisteruppsatser. Även om det finns exempel i antologin på att även män är utsatta för genusrelaterat våld handlar de flesta kapitlen om mäns våld mot kvinnor. Antologin visar ett axplock av de komplexa strukturer som medverkar till att genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering förekommer i samhället, både lokalt och globalt.

- En utgångspunkt i antologin är att mäns våld mot kvinnor är en del i ett kontinuum och att det uppstår i ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt sammanhang. Därför måste vi se våld ur ett brett perspektiv och förstå hur ojämställdhet, trakasserier och diskriminering är förutsättningar för det grövre våldet, säger Katja Gillander Gådin, redaktör för antologin.

Antologin är en del i Work-in-progess-serien vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

Här kan du läsa eller ladda ner antologin Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering – ett globalt problem i lokal kontext.

För mer information, kontakta Katja Gillander Gådin


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-11-17