Föreläsning: Att leva i en våldsam relation

Mån 15 mar 2021 13:59

Välkommen att ta del av en digital föreläsning med Karin Jarnkvist om att leva i en våldsam relation. Föreläsningen arrangerades av Folkuniversitetet Jämtland i samarbete med Mittuniversitetet. Seminariet spelades in och finns nu att se här.

Karin Jarnkvist - att leva i en våldsam relation

Varje år den 22 februari uppmärksammas Internationella brottsofferdagen. Detta är något som Folkuniversitetet Jämtland, tillsammans med andra aktörer som möter brottsutsatta i länet, också brukar uppmärksamma. På grund av corona väljer vi i år 2021 att bidra med en forskningsföreläsning, som är ett av folkbildningens uppdrag. Hur är det att leva i en våldsam relation? Vad har barn och sällskapsdjur för betydelse för den våldsutsatta? Detta är två frågor vi ställer till Karin Jarnkvist som är docent i sociologi.

Karins egna ord om sin forskning

"Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem i Sverige och samhället behöver arbeta brett för att få stopp på det. Jag forskar om våld i vuxna parrelationer utifrån våldsutsattas perspektiv. Jag har gjort intervjuer med personer runtom i landet som blivit utsatta för ofta grovt våld av en vuxen partner. De har berättat om såväl upplevelser av våldet, vägen ur våldet och hur de upplevt kontakten med myndigheter när de sökt hjälp. Personer som själva varit med om att bli utsatta har kunskap och erfarenheter som är viktiga för forskare, myndighetspersoner och andra att få reda på så att våldet både ska kunna förebyggas som motverkas.”

Föreläsningen hölls 22 februari 2021 och finns tillgänglig via Folkuniversitetet Jämtlands kanal på Youtube.

Detta är ett samarbete med lokala initiativet Självklart


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-03-15