"...den största utmaningen att i våra hierarkier hitta arbetssätt som är inkluderande så att alla människor i organisationen får samma respekt och respektfulla bemötande..."

Anders Fällström

Vad betyder 8 mars för dig?

I min ungdom tillbringade jag några 8 mars i Sovjetunionen där den dagen har en helt annan feststämning än här. Det har suttit i, så den 8 mars betyder såväl fest och firande som en påminnelse om hur mycket vi har kvar att jobba med.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Om frågan verkligen är jämlikhet, så är nog den största utmaningen att i våra hierarkier hitta arbetssätt som är inkluderande så att alla människor i organisationen får samma respekt och respektfulla bemötande oavsett position eller ställning i organisationen. OM frågan istället är jämställdhet handlar det mycket om de dolda strukturerna där genusfrågan ständigt är aktuell och verkar så svår att komma åt.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Först och främst så tycker jag det på det hela stora taget finns ett stort engagemang hos många. Vi har också många chefer och ledare som arbetar med frågan, det finns övergripande styrdokument som främjar jämlikhet och jämställdhet, men tyvärr är det nog så att det inte efterlevs i tillräckligt hög grad.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Jag kommer bl.a. att delta i Sveriges unga akademis prisceremoni för ”For Women in Science-priset” och så blir det, för att återvända till första frågan, lite festligheter privat. Det viktigaste är väl dock att fokusera och påminna sig själv lite extra om det arbete vi har att göra på området.