Angelika Sjöstedt, lektor i genusvetenskap samt forskare vid FGV

"Detta är en dag att minnas de politiska rörelser som bidragit till vår värld genom att göra motstånd mot och förändra patriarkala och ojämlika livsvillkor internationellt"

Vad betyder 8 mars för dig?

Detta är en dag att minnas de politiska rörelser som bidragit till vår värld genom att göra motstånd mot och förändra patriarkala och ojämlika livsvillkor internationellt. Det är också en dag att uppmärksamma de kamper som förs idag både lokalt och globalt. Ingen är fri förrän alla är fria.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Universiteten behöver stå fast vid demokratiska och människorättsliga värden i både sitt interna och externa arbete när rörelser växer fram som till exempel så kallade anti-gender-rörelser.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Universitetets satsning på internationalisering och transnationell solidaritet är viktig.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Jag ska läsa texter om kvinnors längtan och liv av Audre Lorde, Elsa Laula och Ingeborg Göransson.