"Vi har en resa att göra för att bättre återspegla det omgivande samhället, både regionalt med vår lokalisering i södra Sapmie, och internationellt med vår önskan att sammanlänka det regionala med det globala."

Anna Olofsson, dekan HUV

Vad betyder 8 mars för dig?

Jag har ingen personlig association med internationella kvinnodagen men ser det som en viktig dag eftersom den påminner om kvinnors utsatta situation och ojämställdheten mellan kvinnor och män i världen.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Vi är på många sätt ett homogent lärosäte. De flesta av oss är vita infödda svenskar tillhörande majoritetsbefolkningen. Vi har en resa att göra för att bättre återspegla det omgivande samhället, både regionalt med vår lokalisering i södra Sapmie, och internationellt med vår önskan att sammanlänka det regionala med det globala.


Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Det finns många vid universitetet och vid vår fakultet som är engagerade i frågor som rör jämlikhet och som forskar och utbildar för en mer jämställd och jämlik värld. FGV är ett mycket bra exempel på det. Vi har också många som arbetar internt med frågor om lika villkor för både medarbetare och studenter. Det tycker jag är väldigt bra.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Sannolikt inte, jag kommer att vara ledig och umgås med familjen eftersom det är sportlov, ett av många privilegium jag har.