"Dagen påminner om historien och alla ansträngningar som kvinnor har gjort under alla dessa år för att få lika rättigheter. Det är på grund av deras ansträngningar jag som kvinna kan ha de rättigheter som jag har nu."

Balliu Enkeleda

Vad betyder 8 mars för dig?

För mig 8 mars har stor betydelse. Dagen påminner om historien och alla ansträngningar som kvinnor har gjort under alla dessa år för att få lika rättigheter. Det är på grund av deras ansträngningar jag som kvinna kan ha de rättigheter som jag har nu.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Min åsikt är att lika rättigheter kommer från lika delaktighet. Relaterat till 8 mars, den största utmaningen för Mittuniversitetet, som för alla tekniska universitet, är att nå lika delaktighet för kvinnliga studenter och forskare/professorer även inom tekniska specialiseringar/områden.


Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Ett viktigt steg för att genomföra förändringar och förbättringar är att vara medveten om problemen. Jag har arbetat på Mittuniversitetet i mer än 7 år nu och jag har sett en stor förändring av rättvisantill det bättre  i många aspekter. Vi alla är mer medvetna nu än vi var tidigare om att lika delaktighet och mångfald förbättrar kvaliten på forskning och arbetsmiljö.


Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Ja, absolut! Jag kommer att uppmärksamma kvinnliga förebilder som inspirerat mig att fortsätta jobba så bra så möjligt, så att jag en dag kan inspirera andra tjejer/kvinnor som förhoppnigsvis kommer att älska vetenskapligt arbete lika mycket som jag gör.