Hilda Månson, ordförande för Studentkåren i Östersund

"Som ordförande i studentkåren så känner jag att alla dagar är en påminnelse om kvinnorörelsen, då jag som kvinna i en ledande roll deltar och påverkar beslut, som i många fall tas av andra ledande kvinnor."

Hilda Månson, kårordförande

Vad betyder 8 mars för dig?

Som ordförande i studentkåren så känner jag att alla dagar är en påminnelse om kvinnorörelsen, då jag som kvinna i en ledande roll deltar och påverkar beslut, som i många fall tas av andra ledande kvinnor. 8 mars är ett tillfälle där jag ser tacksamt på det arbete som gjort för att ge mig de förutsättningar jag har, samtidigt som det uppmärksammar alla de utmaningar som fortfarande finns kvar för att skapa ett jämlikt samhälle. 

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Mycket av de mer mjuka värdena som arbetas med inom verksamheten ser jag görs av kvinnor. Det är kvinnor som i störst utsträckning ser till att studentrepresentanter känner sig välkomna och införstådda med vad som ska hanteras på möten. I min roll har jag fått oerhört mycket positiv feedback från personal på Mittuniversitetet, men antalet män som aktivt ansträngt sig för att visa uppskattning för det arbete jag gör, kan jag räkna på en hand. Att hitta sätt att fördela ansvaret för positivt kulturskapande hade kunnat gynnat Mittuniversitetet.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Mittuniversitetet jobbar aktivt med att uppmärksamma och hantera frågan om att skapa jämlika förutsättningar, och tar aktivt ansvar för att det ska vara jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ. Det är något som också smittat av sig på vår kära verksamhet, där vi också aktivt försöker skapa jämn könsfördelning när vi utser representanter.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Ja, studentkåren i Östersund kommer att uppmärksamma det genom att belysa kvinnligt ledarskap. Jag har dessutom helt fantastiska kvinnliga förebilder i min släkt och familj, som gjort mig till den jag är, och det ska jag påminna dom lite extra den 8 mars.