Lasse Reinikainen, lika villkorsombud NMT

Lasse Reinikainen, lika villkorsombud NMT

"Även om vi kommit långt i jämställdhetsarbete så visar arbetsmarknad såväl som populärkultur att kvinnor och män har olika villkor i samhället."

Lasse Reinikainen