Lasse Reinikainen, lika villkorsombud NMT

"Även om vi kommit långt i jämställdhetsarbete så visar arbetsmarknad såväl som populärkultur att kvinnor och män har olika villkor i samhället."

Lasse Reinikainen

 Vad betyder 8 mars för dig?

Det är en viktig dag att uppmärksamma för att visa att vi fortfarande behöver arbeta med jämställdhet och orättvisor. Även om vi kommit långt i jämställdhetsarbete så visar arbetsmarknad såväl som populärkultur att kvinnor och män har olika villkor i samhället.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

När jag tänker på den frågan så är en utgångspunkt att Mittuniversitetet inte är en isolerad ö, så de ojämlikheter som finns i samhället också till uttryck i vår verksamhet. Därför är det viktigt att dels konkret arbeta med lika villkor för de som är på universitetet idag och dels att arbeta strategiskt inkluderande för att locka nya typer av studenter och medarbetare.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Jag tycker att Mittuniversitetet på olika sätt lyfter och synliggör jämställdhet och lika villkor vilket på olika sätt. Det ges resurser till årliga aktiviteter såsom en ledarskapsutbildning med inriktning mot genus, mångfald och makt, en medarbetarutbildning om lika villkor och lika villkorsdagen. Dessutom har båda fakulteten ökat resurserna till lika villkorsombuden.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Jag kommer nog hålla extra koll på nyhetsflöden och på forskningsfronten den dagen för att samla material och inspel som jag kan använda i forskning så väl som undervisning. Det kan ge verktyg för vidare förändringsarbete för ökad jämställdhet och jämlikhet.