Proscovia Svärd, biträdande professor

"...en dag då jag reflekterar över de utsatta kvinnornas situation särskilt i fattiga länder."

Vad betyder 8 mars för dig?

Det är en dag då jag reflekterar över de utsatta kvinnornas situation särskilt i fattiga länder. Det är bra att kvinnor uppmärksammas på en sådan här dag samtidigt som jag menar att det skulle inte behövas, om samhällen och kulturer byggde på lika behandling för alla människor. Istället skulle vi fokusera på mänsklighet.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Jag tycker jag att jämlikhet är ganska komplext. I bakgrunden finns hela tiden rollen som mamma och socialt kitt på hemmaplan vilket naturligtvis kan vara en belastning i yrkeslivet.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Att frågan tas på allvar och arbetas med.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Ja, jag kommer att uppmärksamma dagen genom att reflektera över kvinnors svårigheter i dysfunktionella samhällen.