Proscovia Svärd, biträdande professor

Proscovia Svärd, biträdande professor

"...en dag då jag reflekterar över de utsatta kvinnornas situation särskilt i fattiga länder."