Rebecka Mc Neill, ordförande för Studentkåren i Sundsvall

"Det är många kvinnor som genomför sina utbildningar på grundnivå men desto högre upp man kommer finns det färre kvinnor. Detta är centralt för att kvinnor ska tidigt i sina utbildningar ha förebilder inom akademin och därmed vilja göra karriär."

Bild på Rebecka Mc Neill

Vad betyder 8 mars för dig?

För mig är det en dag som påminner mig om hur långt vi har kommit med jämställdheten men samtidigt hur det fortfarande finns många stora utmaningar. Exempelvis den ökande stressen bland kvinnor och framför allt unga kvinnor, som leder till allt för många sjukskrivningar.    

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

En utmaning som Mittuniversitet har ihop med andra universitet är att få in flera kvinnor på det högre akademiska positionerna. Det är många kvinnor som genomför sina utbildningar på grundnivå men ju högre upp man kommer i hierarkin, desto färre kvinnor finns det. Detta är centralt för att kvinnor tidigt i sina utbildningar ska få förebilder inom akademin och därmed vilja göra karriär. 

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Tycker på Mittuniversitet finns det en medvetenhet kring frågorna och att man gör olika insatser hela tiden för att förbättra sig, samt bedriver en del forskning inom området.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Vi inom kåren kommer uppmärksamma dagen på våra sociala medieplattformar med att göra inlägg om särskilda frågor. En av dem kommr att handla om stress.