Ulrika Lif, lika villkorsombud HUV

Ulrika Lif, lika villkorsombud HUV

"För mig är den politiska prägeln viktigast när den gäller den internationella kvinnodagen. Alltså att rikta blicken mot kvinnors kamp för lika rättigheter och på ojämställdheter som kräver förändring."