Ulrika Lif, lika villkorsombud HUV

"För mig är den politiska prägeln viktigast när den gäller den internationella kvinnodagen. Alltså att rikta blicken mot kvinnors kamp för lika rättigheter och på ojämställdheter som kräver förändring."

Vad betyder 8 mars för dig?

För mig är den politiska prägeln viktigast när den gäller den internationella kvinnodagen. Alltså att rikta blicken mot kvinnors kamp för lika rättigheter och på ojämställdheter som kräver förändring. Mindre betydelsefull finner jag det drag av ”opolitisk högtidsdag”, lite som alla hjärtans dag, som väl här och där har blivit en del av den internationella kvinnodagen. Framför allt tänker jag dock att kampen för kvinnors rättigheter och mot ojämställdheter är lika angelägen oavsett datum på året. Centralt också att jämställdhetsarbetet innefattar olika maktordningar och orättvisor.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Jämlikhet är för mig ett väldigt brett begrepp. Svårt att svara kort, konscist och kärnfullt på denna fråga. En ständig och stor utmaning är, från mitt perspektiv, att skapa reella jämlikhetsrelaterade förändringar. Att gå från ”teori till verkstad”. Så att strategier, policydokument, handlingsplaner etcetera inte blir så kallade bokhyllevärmare utan utgångspunkter för egentliga och faktiska förändringar av orättvisor, osunda normer och skeva maktordningar.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Jag tycker att det finns en hög kompetens, mycket angelägen och intressant forskning och undervisning, som på olika sätt konstruktivt rör dessa frågor. Jag uppfattar också att det i delar av organisationen finns engagemang och driv när det gäller olika former av arbete för jämlikhet.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Jag funderar på att delta (via länk) i ett jämställdhetsinitiativ på Chalmers – dels visas filmen Picture a Scientist, som belyser ojämlikheter inom akademin, och dels blir det en paneldiskussion (utifrån filmen) om jämställdhet inom akademin.