Fre 26 mar 2021 14:50

Välkommen att söka en kurs för forskarstuderande: Sociologi, kritisk positionalitet - makt, möjligheter och görande (7.5 hp).

Man tänker i duschen

Välkommen att söka en kurs som med utgångspunkt i genusvetenskaplig forskning betonar vikten av positionalitet och situering i vetenskapligt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna teoretiska verktyg, möjligheter och förutsättningar att kritiskt reflektera kring betydelsen av egen och andras positionalitet i vetenskapligt arbete samt att bereda utrymme för diskussioner av implikationerna av olika sätt att skriva fram en egen vetenskaplig position.

Kursen börjar med en kort uppstartsträff 19e april. Därefter kommer undervisningen ske under två dagar i juni. För mer information och anmälan, kontakta Lovise Haj Brade: lovise.hajbrade@miun.se

OBS! Sista anmälan 12 april


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-03-26