Nystartat internationellt nätverk under FGV:s flagg

Tis 20 apr 2021 14:48

Nyligen inleddes ett internationellt samarbete där FGV tar rollen som ledare för nätverket. Målet är att ta sig an stora globala utmaningar.

Jordglob miljö

"Gender equality and wellbeing across generations" är ett nätverk som kommer att ta itu med de stora globala utmaningarna, med särskilt fokus på fattigdom, hälsa och välbefinnande, utbildningskvalitet, jämställdhet mellan könen, minskad ojämlikhet tillsammans med fred, rättvisa och starka institutioner.

Nu när samarbetet inleds sträcker sig nätverket över tre länder; Kanada, Sydafrika och Sverige, men målet är att deltagare från fler länder ska inkluderas allt eftersom arbetet fortgår.

 

Kontakt

Sara Nyhlen

Docent|Associate Professor


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-05-18