FGV kommenterar inställt seminarium: Vi vill leva i ett samhälle där alla människors lika värde är en självklarhet

Ons 19 maj 2021 15:25

Egentligen är det enkelt. Vi vill inte leva i ett samhälle, eller verka i en akademi, där alla människors lika värde inte är en självklarhet.

Campus Sundsvall

Därför har Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet i flera onlineseminarier det senaste halvåret lyft en mängd viktiga teman. Seminarierna har bland annat handlat om ”Att leva som ung utanför könsnormen”, ”Kön, genus och religion”, ”Att leva i en våldsam relation” eller avhandlat frågor om aktivism och queer. Det har varit givande diskussioner som teoretiskt och akademiskt vridit och vänt på perspektiv..

Sedan ställdes ett seminarium in för att vi såg risken att det inte skulle bli ett samtal om debatten, transfobi och transhat, utan ett seminarium där transfobi och transhat framfördes. Betyder det att FGV inte vågar lyfta dessa frågor? Betyder det att vi inte värnar den fria och viktiga debatten? Nej, det gör det inte. Men, vi kommer aldrig bli en megafon för hat.

Det mullrar just nu en åsiktsstorm där det hävdas, från alla möjliga håll, att Mittuniversitetet inte skulle se det som självklart att universitetens roll är att vara en arena för bildning och debatt. I debattörernas ögon har FGV blivit de som ”agerar fegt”, de som ”har lågt i tak” eller de som pekar ut en författare som ”nästintill inhuman” eller företräder en linje som ”förgiftar universiteten”.

Det är klart att universiteten ska vara en arena där svåra frågor diskuteras och ni har alla varit välkomna att delta vid något av de många seminarier som faktiskt har arrangerats. Seminarier där svåra, känsliga och viktiga frågor diskuterades. Vi kommer att fortsätta genomföra seminarier som rör olika svåra frågor, som transfobi, precis som vi kommer att ha seminarier som rör den gångna veckans raseri och hur det har urartat i hot och hat. Utöver hot och hat har också massiv kritik inkommit från personer som säger sig värna att det vetenskapliga samtalet ska föras utifrån olika ståndpunkter och med olika perspektiv. Ja, precis säger vi, det är ju just det vi gör.

Beslutet att ställa in seminariet var inte slumpmässigt och ogenomtänkt utan ett beslut som fattades med grund i en kunskapssyn som värnar det akademiska samtalet där olika perspektiv med god ton bryts mot varandra. För vad händer med det akademiska samtalet om det tillåts härbärgera hot och hat mot faktiska personer istället för att vara ett samtal utifrån olika teoretiska perspektiv? Är det då fortfarande ett akademiskt samtal?  Nej, menar vi, då blir det en debatt om olika människors vara eller icke vara, och en sådan debatt hör inte hemma akademin.

Vi forskar om de maktordningar som genomsyrar människors livsvillkor och menar att de normaliserade föreställningar, beteendemönster, och symboler som orsakar orättvisor och strukturellt förtryck ständigt måste utforskas och ifrågasättas. Vi arbetar också för att utveckla arbetssätt och metoder som gör att vi orkar fortsätta diskutera hur förändring kan ske och arbetet vilar på en kunskapsposition som är emancipatorisk och alltså vilar på en idé om alla människors lika värde.

Som forskare har vi också ett ansvar för att verka i och för akademin. För oss handlar det också om att på olika sätt bidra till att diskutera, utveckla och reflektera över den vetenskapliga verksamhetens etiska principer. Vi vill diskutera och finna vägar bortom hot och hat för ett inkluderande och jämlikt samhälle utan att själva bli en arena för just hot och hat.

Sara Nyhlen
Föreståndare Forum för genusvetenskap


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-05-19