Att läsa från periferin – en utforskande seminarieserie

Mån 13 sep 2021 14:11

Välkommen till en ny seminarieserie där vi vill vi initiera en teoretisk och metodologisk utveckling genom tre forskningsinitiativ som bygger på varandra, och som vi kallar: Reading through peripheries, Restructuring relations och Building solidarities,

teamwork

Med denna seminarieserie vill vi initiera en teoretisk och metodologisk utveckling genom tre forskningsinitiativ som bygger på varandra och som vi kallar: Reading through peripheries, Restructuring relations och Building solidarities. Vi vill förflytta oss bort från de urbana perspektiv som ofta dominerar förståelsen av ojämlikheter och motstånd i dagens forskning och istället rikta blicken mot den geografiska såväl som kulturella "periferin", såsom platser som beskrivs som tomma, avfolkade och/eller socialt utsatta i syfte att på längre sikt omförhandla geografiska och koloniala relationer. Genom att använda oss av dekoloniala teoretiska perspektiv och begreppet bosättarkolonialism vill vi problematisera vårt universitets lokalisering på Sydsamisk mark, samt utmana den hegemoniska kunskapsregim i vilken universitetet utgör ett självklart centrum. För att starta upp detta arbete kommer vi under höstterminen att arrangera tre seminarier inom ramen för FGV:

5/10 kl. 9-11 Reading through peripheries

Seminarieserien inleds med att Jenny Ingridsdotter och Emelie Larsson presenterar sin pågående studie “In search of the simple life: Exploring intersections of rurality, gender and colonialism in 'off grid' social media accounts”

3/11 kl. 9-10.30 Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion

Vi gästas av Åsa Össbo som är forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitetet. Åsa kommer att prata om sitt forskningsprojekt ”Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion” som finansieras av Energimyndigheten. Projektet ”syftar till att koppla ihop historiska processer av svensk vattenkraftutbyggnad med nutida konsekvenser för att undersöka konflikter mellan urfolk och industri, intergenerationella trauman inom urfolksgrupper samt undersöka urfolks rekommendationer för framtida relationsbyggande”

Läs mer om projektet

2/12 kl. 9-11 Building solidarities

Angelika Sjöstedt, Anna Olovsdotter-Lööv och Katarina Giritli Nygren inleder utifrån det planerade projektet ”Saving the countryside: how, what and by whom? Mobilising identities and aesthetics of conflicted space.” 

Anmälan

Anmäl dig till Karin Larsson Hult för att få zoom-länk.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-11