FGV arrangerar seminarieserie i kritiska familjestudier

Mån 30 jan 2023 09:24

Den 23/3 samt den 26/5 arrangeras två seminarier med ämnet kritiska familjestudier. Vid det första seminariet träffas vi och diskuterar två texter av ME O’Brien och vid det andra tillfället diskuterar vi Sophie Lewis manifest Abolish the Family: a Manifesto for Care and Liberation.

Humaniorastudenter

Familjen är idag ett viktigt politiskt slagfält. Konservativa kritiker har ibland kritiserat feminister för att ha undergrävt familjen, eller till och med viljat avskaffa den. Trots det har frågan om familjens avskaffande inte varit så värst het inom den feministiska rörelsen på senare tid. Nyligen har vi dock sett ett par olika längre queer-marxistiska texter som syftar till att avskaffa familjen. Sophie Lewis Abolish the Family: a Manifesto for Care and Liberation kom ut för bara ett par månader sedan och i slutet av juni i år ska Pluto Press ge ut ME O’Briens bok Family Abolition: Capitalism and the Communizing of Care.

Men vad menas egentligen med att avskaffa familjen? Speciellt när familjen kan framstå som en fristad i en annars hjärtlös värld; en källa till den omsorg och kärlek som gör livet så ljuvligt. Och vad är det egentligen för familj man talar om? Förutsätter man inte den kärnfamiljen som reaktionärer idkar för när man slår ett slag för familjens avskaffande? Ignorerar man inte då andra (till exempel queera) familjeformer? Hur kan man tala om familjens avskaffande när så många familjer separeras med våld genom internationella gränser? Eller när svarta familjer ofta får agera som ett viktigt fundament mot statligt våld?

Att familjen kan både ge upphov till så mycket förtryck och våld samtidigt som den också kan vara källan till så mycket gott är kanske just familjens paradox. Därför menar Sophie Lewis att familjens avskaffande inte betyder att förkasta familjens löfte om omsorg och kärlek utan att bevara den. Det handlar alltså om att på sann Hegelska upphäva familjen, att samtidigt som man avskaffar den hålla fast vid och förverkliga dess löften. Men vad betyder det i praktiken? Om familjen är en privatisering av omsorg hur kan då en kommunisering av omsorg se ut?

Alla dessa frågor är sådana som jag tänker att vi skulle kunna diskutera i en seminarieserie i två delar.

Mer information

Seminarierna kommer att ske fysiskt på campus i Sundsvall i Sal M301, samt digitalt (länk kommer)

I det första seminariet den 23/3 mellan klockan 14:30 och 16:00 så kommer vi att diskutera två texter av ME O’Brien. Den första artikeln, To Abolish the Family the Working-Class Family and Gender Liberation in Capitalist Development, försöker att historisera både familjen och de olika historiska visionerna för dess avskaffande. Den andra texten, Communizing Care, försöker istället att formulera hur avskaffandet av familjen kan se ut idag.

Det andra tillfället, den 26/5 klockan 14:30-16:00, så kommer vi att diskutera Sophie Lewis manifest Abolish the Family: a Manifesto for Care and Liberation.

Har du några frågor?

Har du några frågor angående läshänvisningar eller annat kan du alltid mejla mig på tor.hammer@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-02-03