FODI hjälper Bräcke Kommun till en lyckad digitaliseringsresa

Tor 21 feb 2019 16:24

Häromdagen hölls kick-offen för projektet ”Lokal digital agenda” i Bräcke kommun. Projektet är en förstudie finansierad av Tillväxtverket som ska ta reda på hur vi på bästa sätt gör Bräcke kommun mer digital.

Digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlund håller worskhop i projektet ”Lokal digital agenda” i Bräcke
Digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlund från Mittuniversitetet föreläser på kick-off för projektet ”Lokal digital agenda” i Bräcke.

En av föreläsarna under uppstartsdagen var Katarina Gidlund från Mittuniversitetet. Hon har forskat om digitalisering i offentlig sektor i 20 år och ett genomgående drag hon sett är att människor ofta tror att någon annan vet vad ”digitalisering” är. Enligt henne är digitalisering tre S: Saker, Sätt och Samhälle. Det vill säga både tekniska hjälpmedel som till exempel mobiler, men också värden och logik i samhället och inte minst hur vi organiserar oss på jobbet för att göra saker på ett bättre sätt.

Jobba smartare, frigör tid

Den förstudie som Bräcke kommun under våren ska jobba fram kommer att beröra samtliga verksamheter i kommunen. Förstudien ska ge svar på hur den höga graden av fiber i kommunen (idag ca 90 procent) kan nyttjats för att göra det enklare för medborgarna och de kommunala verksamheterna genom digitala tjänster och nya arbetssätt.

Studien ska också ge svar på vad som är motiverat att digitalisera och vilka insatser som då behövs. Bara för att något går att digitalisera behöver det inte nödvändigtvis göras digitalt, vilket var något Katarina Gidlund påpekade i sin föreläsning. En viktig aspekt när man står inför att digitalisera sig, inte minst som offentlig verksamhet, är att inte bygga in sig i ett ohållbart system, menar hon, och jämför då med när samhället industrialiserades.

Viktigt är också att vidga synen på att digitaliseras: det är inte bara ett fåtal ”experter” som ska syssla med det utan alla ska med på resan och en mängd kompetenser behövs.

Katarina L Gidlund, Digitaliseringsprofessor

Läs mer om projektet på sidan Lokal Digital Agenda under Företagande och utveckling.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-02-25