Ny kurs i digitaliseringskunskap! För lärare i grundskolan | miun.se

Ny kurs i digitaliseringskunskap! För lärare i grundskolan

Ons 27 mar 2019 12:10

Är du lärare i grundskolan och vill stärka elevernas kompetens gällande digitalisering, individ och samhälle?

Digitaliseringsagenterna klassrum
Digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlund samskapar kring digitalisering med mellanstadieelever under förstudien Digitaliseringsagenterna.

I kursen får du kunskap om digitalisering i relation till hållbar utveckling, teknikfilosofi och teknikhistoria, samt det aktiva medborgarskapets roll för digitalisering i samhället. Den tar dessutom upp lärandeteorier i relation till digitalisering och didaktiska perspektiv. Det ingår även ett fältarbete där du som lärare designar och genomför undervisning för att stärka elevernas digitala kompetens.

Läroplanens revideringar för grundskolan för att stärka elevernas digitala kompetens gäller från hösten 2018. En av Skolverkets fyra aspekter av digital kompetens är "att förstå digitaliseringens påverkan på samhället". 

Kursen är framtagen av Forum för Digitalisering i samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap. Genom lärarna vill vi förmedla till våra unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid genom digitalisering.

Studieform: Distans
Studiefart: Kvartsfart
Omfattning: 7,5 hp
Start: Höstterminen 2019
Sök senast 15 april via Antagning.se

Läs mer om kursen Digitaliseringskunskap med didaktiskt inriktning


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-03-27