Forskare medverkar på SKL:s Webbinarium om Digitalisering

Forskare medverkar på SKL:s Webbinarium om Digitalisering

Fre 03 maj 14:37

Kostnadsfritt webbinarium för den politiska ledningen i kommuner och regioner i verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringen: Tid: 6 maj 2019 14.00-15.00

Skärmklipp video Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium

Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium:
https://csp.screen9.com/iframe/rGqv868gixC0xB_aZve9fQtkfBZGDAvo5G-pCo5BXkwnaLhBdPZKVKhhuqNx6E16?autoplay=0

Digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt på olika plan för att underlätta för såväl medborgare som personal. SKL och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft avseende digital kompetens i syfte att stärka förtroendevaldas, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.

Webbinariet är ett startskott för satsningen på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Satsningen genomförs av SKL med stöd av regeringen.

Ur programmet:

Introduktion

Introduktion av Anders Ygeman, digitaliseringsministern, ger en introduktion till varför regeringen tillsammans med SKL satsar på ett digitalt kompetenslyft.

Vad är digitalisering och vad är viktigt att tänka på som förtroendevald?

Katarina L. Gidlund, professor Mittuniversitetet

Läs mer på SKL:s webb.