Digitaliseringsprofessor utsedd att ingå i SIDAs vetenskapliga råd

Mån 10 feb 2020 09:25

Fyra snabba frågor till professor Katarina L Gidlund som nyligen utsågs till ett nytt, spännande uppdrag.

Du är utsedd av regeringen att ingå i SIDAs vetenskapliga råd – kan du beskriva vad uppdraget innebär?

− Jag tror att jag egentligen skulle behöva mer tid på mig för att fullt ut kunna greppa och förklara arbetet men kortfattat så har rådet i uppdrag att granska Sidas förslag till insatser och samarbeten på forskningsområdet. Det är också rådgivande i vissa analytiska arbeten inom hela utvecklingssamarbetet.

Vilka möjligheter ser du med uppdraget? 

− Jag känner mig väldigt ödmjuk inför att ha givits förtroendet att ha något att bidra med i sammanhanget. För mig är akademins roll i samhället en allvarlig och viktig fråga, vi har ett uttalat ansvar att kunskapa och den rollen är inte bara en alldeles fantastisk möjlighet för egen utveckling utan framförallt en roll som vilar tungt på att vi värnar om att det vi försöker göra när vi bygger vårt gemensamma samhälle vilar på hårt arbete att förstå världen. Det är ett förtroende att arbeta med något som finansieras av skattemedel. I det här fallet handlar det alltså om på vilket sätt svenska skattebetalare bidrar till att minska fattigdomen i världen genom i huvudsak forskning som praktik men även inom andra områden då vi tillfrågas.

Vilka frågor tror du att du kommer att vilja lyfta?

− Åh, det är alldeles för tidigt att säga. Jag vill lyssna och lära ett tag först. Men naturligtvis drivs jag av frågan att digitalisering bör förbindas med de utmaningar vi står inför idag och inte den logik som vi kom på sent 1700-tal vilket tyvärr ofta är fallet. Där behöver vi i västvärlden tänka om och kanske är det så att det finns områden i världen som kan undvika att göra de misstag vi gjort och istället digitalisera en mer hållbar värld?

Hur länge varar uppdraget?

− Det inleddes vid årsskiftet och förordnandet varar till och med 2021, så två år alltså.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-02-10