Debatt: Nu måste politikerna ta digitaliseringen av verksamheten i offentlig sektor på allvar

Ons 11 mar 2020 11:08

Digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlund citeras för debattartikel i ÖP, Östersundsposten, gällande digitalisering inom offentliga sektorn:

Samhället är mitt i ett tekniskt paradigmskifte som kommer påverka hur vi gör saker. Senast det hände var när Spinning Jenny introducerades i fabriker runt 1720. Nu är det digitalisering som vi alla tycker olika om.

Katarina Gidlund från Mittuniversitetet har forskat om digitalisering i offentlig sektor i 20 år, och ett genomgående drag hon sett är att människor ofta tror att någon annan vet vad digitalisering är.

Enligt henne är digitalisering tre S: Saker, Sätt och Samhälle. Det vill säga både tekniska hjälpmedel som till exempel mobiler, men också värden och logik i samhället och inte minst hur vi organiserar oss på jobbet för att göra saker på ett bättre sätt. Alltså utveckling av verksamhet.

Och just utveckling av verksamhet inom offentlig sektor är något som är både aktuellt och relevant. Inte minst för små kommuners utsatta ekonomiska läge. Kommunutredningen (Fi 2017:02) anger digitalisering och systematiskt lärande som kapacitetshöjare i kommuner.

Vi har nu en unik chans att tillsammans göra smarta och effektiva lösningar i våra offentliga kärnuppdrag. Ett tillfälle att lära och utvecklas för att leverera bästa möjliga upplevelse till medborgaren. Helt enkelt att skapa nyttor.

Genom att göra digital verksamhetsutveckling kan vi exempelvis skapa en mer rättssäker ärendehantering och tillgänglig service dygnet runt. Vi kan skapa processer som oavsett geografiska gränser strävar efter att kärnuppdrag ska bli så bra som möjligt.

Detta är dock inte möjligt att göra utan att våra regionala och lokala politiker tar digitaliseringen på allvar genom en strategisk höjd och samverkan. Det är alltför vanligt att man avgränsar sig i den egna definitionen av digitalisering och slutar tänka när det egna kunnandet inte når hela vägen.

Att endast köpa in en specifik app löser ingenting om man fortsätter arbeta på samma sätt som tidigare. Det är först när vi släpper prestigen som en digital utveckling av våra verksamheter blir möjlig.

För att lyckas med detta behöver vi också ledare som går i bräschen. Som kan möta anställda och visa att detta handlar om digital verksamhetsutveckling, inte nedläggning. Som kan möta medborgare som ännu inte har den digitala kompetensen men därigenom kan motiveras till att lära.

Redan 2016 gjordes en gemensam avsiktsförklaring i Jämtlands län. Syftet med avsiktsförklaringen var att gemensamt uttala ambitionen att tillvarata digitaliseringens möjligheter och prioritera den digitala förnyelsen genom samverkan. Visionen är att Jämtland Härjedalen, genom innovation och utveckling för ökad kvalitet och nytta, blir Sveriges ”eRegion” år 2025.

Om detta ska bli verklighet behöver vi skrida till handling nu. Vi kan inte sluta tänka på grund av okunskap eller lite resurser. Det finns gott om kunskap och vilja. Det saknas bara mod och gemensam handlingskraft.

Li Zakrisson, E-strateg, gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling och specialistfunktioner, Region Jämtland Härjedalen

 

Från ÖP åsikter, Östersunds Posten


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-11