Katarina Gidlund i juryn för Guldlänken 2020 | miun.se

Katarina Gidlund i juryn för Guldlänken 2020

Fre 21 aug 2020 17:04

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete.

katarina gidlund carl heath
Katarina Gidlund professor vid Mittuniversitetet och Carl Heath utbildningsdirektör och projektledare för Skola Hemma i statliga forskningsinstitutet RISE.

Utmärkelsen Guldlänken premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Priset delas ut i samarbete mellan SKR, Vinnova och Regeringskansliet. En jury med representanter från SKR, Vinnova, Regeringskansliet, näringsliv och akademi bedömer de inkomna förslagen.

Årets vinnare av innovationspriset Guldlänken är Rise för samarbetsprojektet Skola Hemma, ett stöd för skolor att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. På webbplatsen skolahemma.se finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin.

- I år tävlade många kvalificerade och starka initiativ, vilket var en utmaning för juryn. Skola Hemma vann priset för de har handlingskraft och mod att våga gå före, att våga göra, att sätta igång att utveckla, men att vara transparenta och öppna hela processen med att man också kan ”göra om”. De har också öppnat upp för diskussionen om vad som faktiskt är bra digitalisering, säger Katarina Gidlund, medlem i juryn och Professor vid institutionen för informationssystem och -teknologi på Mittuniversitetet.

- Det känns jätteroligt att ha vunnit Guldlänken för ett projekt som har pågått intensivt under kort tid. Det unika med projektet är att det bottnar i samverkan mellan ett brett spektrum av olika aktörer i samhället som engagerat sig i en angelägen fråga, säger Carl Heath, utbildningsdirektör och projektledare för Skola Hemma i statliga forskningsinstitutet RISE.

Priset delades ut av Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, under den digitala konferensen Offentliga Rummet.

Ur juryns motivering:
”Skola Hemma etablerades i bred samverkan och under rekordkort tid för att möta ett akut behov i och med Coronasituationen. Med ett tydligt syfte att vara en kompass för skolsverige i en snabb och nödvändig omställning, har tjänsten kraftigt bidragit till att förflytta såväl positionerna som hela samhällets inställning till distansundervisning.”                                                             

Fakta om Skola Hemma
Skola Hemma är ett samarbete mellan RISE (Research Institutes of Sweden), SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prinsparets Stiftelse och Myndigheten för yrkeshögskolan. Webbplatsen Skolahemma.se bemannas och driftas av RISE.

Fakta om Guldlänken
Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer. Priset delas ut i samarbete mellan SKR, Vinnova och Regeringskansliet. En jury med representanter från SKR, Vinnova, Regeringskansliet, näringsliv och akademi bedömer de inkomna förslagen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-08-21