Nya rekryteringar inom arkiv‑ och informationsvetenskap

Tis 08 sep 2020 09:38

Höstterminen rivstartar med nya rekryteringar och ökad vetenskaplig kompetens inom arkiv- och informationsvetenskap.

proscovia_maria_anneli

Den 2 September fick arkiv- och informationsvetenskap två nya docenter.

Proscovia Svärd som påbörjade sin forskarutbildning på Mittuniversitetet 2009 anställdes förra året som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap.

Proscovia disputerade i Amsterdam och har sedan dess skaffat sig en bred akademisk erfarenhet som forskare och lärare på andra universitet.

Anneli Sundqvist är i dag verksam som forskare och lärare vid Oslo Metropolitan University. Hon disputerade 2009 hos Mittuniversitetet och är en av de som byggt upp ämnet arkiv-och informationsvetenskap till vad det är idag. Hon knyts till ämnet som ”oavlönad” docent.

Den 1 augusti började Maria Kallberg Khanahmadi som universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap. Maria disputerade 2013 vid Mittuniversitetet och är nu åter där forskarkarriären började.

- Det är synnerligen glädjande att Mittuniversitetet får två nya docenter. Det visar att vi fortsätter som en nationell och internationell miljö i ämnet. Proscovia, Anneli och Maria är ett bra kvalitetstillskott till vårt ämne och hela forskargruppen FODI och ett viktigt steg att långsiktigt bygga upp en stark miljö i ämnet, kommenterar Erik Borglund, Professor på institutionen för informationssystem och –teknologi vid Mittuniversitetet.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-09-08